Scurt istoric

Construită din iniţiativa domnului Stelian Popescu – preşedintele societăţii anonime „Universul” de antrepriza ing. Emil Prager sub controlul prof. arh. Petre Antonescu, clădirea a fost inaugurată pe 18 noiembrie 1937.

Generaţiilor trecutelor decenii le este cunoscută sub denumirea de Casa de Cultură a Studenţilor “Grigore Preoteasa” nume ce l-a purtat oficial din 1957 până in 1982.

Din anul 1937 şi până în prezent, trecând prin decenii de prefaceri şi convulsii politico-sociale, Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti şi-a păstrat menirea: aceea de a fi catalizator pentru descoperirea, încurajarea şi afirmarea abilităţilor cultural-artistice ale studenţilor.

A fost şi a rămas o „CASĂ” în care, pentru a-ţi realiza un hobby, condiţiile de participare sunt: dorinţa, talentul, bunul simţ.

Se inaugurează Casa de Cultură a Studenților din București cu sediul in Calea Plevnei „In ziua de 18 Noembrie 1937 s-a autentificat la sectia de notariat a tribunalului Ilfov actul prin care d. Stelian Popescu reprezentând societatea anonimă „Universul” donează.. imobilul ce va purta totdeauna denumirea de “Casa studenţească”…Suma adunată de societatea „Universul” prin subscripţie publică, a fost completată de contribuţia ziarului “Universul”, dobânzi la capitalul subscris şi contributiile ministerelor finanţelor si educatiei naţionale si primăria Bucuresti totalizând o investiţie de 22.677.943 lei…Pe calea binelui obştesc, “Universul” are satisfacţia de a fi realizat o operă trainică.

Cei care au contribuit cu atâta tragere de inimă la această înfăptuire pot avea mulţumirea sufletească de a fi oferit studenţilor români o casă vrednică de ei.” (almanahul “Universul” nov. 1937) In perioada celui de al doilea razboi mondial și până în anul 1956 are destinații diverse.

Prin hotărâre a Consiliului de Miniștri devine “Casa de Cultură Studențească din Centrul Universitar București” tutelată de Ministerul Invățământului și Științei. Primul director: Paul Popescu Neveanu, prof. univ. dr., șeful catedrei de psihologie de la Universitatea București.

In sediul Casei de Cultură a Studenților din București se află și sediul Uniunii Asociației Studenților din România (UASR) devenită în anul 1972 Uniunea Asociației Studenților Comuniști din România (UASCR)

Se înființează STUD FILM – primul cineclub studențesc din România condus din anul 1968 de Emilian Urse.

Se înfiintează Ansamblul Folcloric Studentesc “DOINA ” maestru coregraf: Ioan Baciu, maeștri orchestră: Constantin Arvinte, Horia Crișan și Gheorghe Popa. Activitatea maestrului coregraf Ioan Baciu a fost continuată de maestrul coregraf Ioan Gubernicu și, după anul 1997 până în 2019 de Mihai Dobre.

Se inaugurează ”Student Club” la etajul II al clădirii,amenajare și interioare pictor Vasile Craioveanu -spațiu ce va deveni locul multor întâlniri, spectacole, mese rotunde, un punct de referință pentru mișcarea culturală de avangardă.

Se înființează primul club de jazz din țară condus de Cornel Chiriac, cel mai iubit și cunoscut comentator radiofonic de muzică. Pionieratul a fost foarte bine definit marcând evoluția ulterioară a jazz-ului românesc.

Inițiativa studenților de la IATC Magda Bordeianu și Grigore Popa transformă mansarda Casei de Cultură a Studenților în spațiul Teatrului Studențesc PODUL –primul teatru din țară care a folosit spațiul de joc en – rond (în mijlocul publicului). Pictorul Ione Muntean amenajează interioarele din spațiul “Podului”, desene acoperite de zugraveală în anul 1974. Regizorul și mentorul trupei este, din anul 1970 și până la plecarea din aceasta lume, în anul 2013,  regizorul Cătălin Naum, cel care a îndrumat spre profesionism mai mulți tineri pasionați de teatru, care au devenit, astfel, actori de renume.

Uniunea Asociației Studenților din România devine Uniunea Asociației Studenților Comuniști din România (membră a Uniunii Tineretului Comunist din România).

Directorul instituției este numit Laurențiu Toma, om de care se va lega cea mai productivă perioadă culturală din istoria acestui spatiu timp de peste trei decenii.

Se înființează corul de camera PRELUDIU condus de Voicu Enăchescu

Se înființează grupul coral SONG condus de Ioan Luchian Mihalea.

Numărul grupurilor din formațiilor din Casa de Cultură a Studenților din Bucuresti crește progresiv, obținând la fazele pe țară ale “Cântării României” titlul de laureat. Existau în acei ani: Cercul de dezbateri “PROBLEME DE ISTORIA ȘI FILOZOFIA RELIGIILOR”, Cercul de dezbateri etice contemporane “ETHOS”, Cercul de speologie “EMIL RACOVIȚĂ”, Cineclubul STUD FILM, Cenaclul SF “SOLARIS”, Coruri de camera, Filarmonica pentru studenți, Ansamblu de Estradă, Dans modern, Muzică ușoară formatii ca: MONDIAL, VENUS (trupă exclusiv feminină), CAPITOL, ROȘU ȘI NEGRU, HOLOGRAF, Brigăzi artistice, Grupul Coral SONG, Ansamblul folcloric DOINA Teatrul Studențesc PODUL, Teatrul ALMA, Teatrul ROTUND, Teatrul COTIDIAN, Cercuri practice de fotografie, ceramică, pictură și sculptură, stenografie, radioamatorism, cursuri de muzică clasică, dans, croitorie, cenaclu de creație literară, cursuri de cultură cinematografică (conduse de D.I. Suchianu).

Se înființează Compania de Arta STUDIO 24 condusă de Mihai Serghei Todor

Prin hotarâre de guvern Casa de Cultură Studenților din Bucuresti rămâne în subordinea Ministerului Educatiei și Cercetarii. Spatiile în care avea sediul Uniunea Asociatiei Studentilor Comuniști din Romania din Centrul Universitar București revin în administrarea CCS București.

Se înființează clubul ecologic UNESCO ProNatura

Se înființează Clubul de dans sportiv IMPETUS condus de Dorel Bagiu.

Se înființează grupul coral SOUND sub bagheta lui Voicu Popescu , grup ce continuă tradiția muzicii corale după dispariția SONG-lui prin decesul fulgerător al lui Ioan Luchian Mihalea din anul 1993

Prin hotărâre de guvern, Casa de Cultură a Studenților din București trece în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret și în coordonarea Agenției pentru Sprijinirea Studenților.

Se înființează Ansamblul Folcloric DOINIŢA condus de Gheorghe Leasă, activitate continuată după decesul acestuia din anul 2014 de coregraf Simona Leasă.

Prin hotărâre de guvern, Casa de Cultură a Studenților din București trece în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

Prin hotărâre de guvern, Casa de Cultură a Studenților București trece în subordinea Autorității Naționale pentru Sport si Tineret care, la rândul ei, este în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Prin hotărâre de guvern Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret se desfiinţează iar Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti trece în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Prin hotărâre de guvern Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti trece în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse.

Skip to content