Echipa de conducere

Echipa de conducere a Casei de Cultură este formată din:

Cornelia Bilțiu-Dăncuș,

Director


Director adjunct
Post vacant

Nicolița Rădulescu

Contabil șef
cu delegare atributii