Formulare Tip

Model de cerere solicitare sală în CCS Bucureşti  - in format .doc si in format .pdf  (Timp de completare 3 min.)

Fotografii și schema sălii de spectacole ”Toma Laurențiu” situată la et.2 și 3 in incinta CCS București.

 

Cerere tip solicitare informatii de interes public (anexa 4) - in format .doc  si in format .pdf

Reclamație administrativă 1 (anexa 5) - in format .doc si in format .pdf

Reclamație administrativă 2 (anexa 6) - in format .doc si in format .pdf