Achizitii Publice

Centralizator achizitii CCS București an 2015 aici

Plan achizitii CCS București an 2015 aici

Licitație publică pentru închirierea următorului imobil: construcție C2 parter garaj auto în suprafață de 244 mp, situată în Calea Plevnei 61, sector 1, București, în vederea desfășurării de lucrări de reparații și spălătorie auto: anunț, caiet de sarcini, documentație inchiriere imobil, formulare in format editabil.

Licitație publică pentru închirierea următorului imobil: Teren intravilan cu categoria de folosință Curți Construcții (Cc), compus din Teren Terasă în suprafață de S = 165,11 mp, situat în Calea Plevnei 61, sector 1, București, în vederea desfășurării de activităţi comerciale pentru consumatori cod CAEN 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturiloranunț, caiet de sarcini, documentație inchiriere imobil, formulare in format editabil.