Eveniment CCS

Concursul naţional de proiecte de tineret și studenți 2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse- MFTEȘ organizează în perioada 18 august 2023-26 noiembrie 2023 Concursul naţional de proiecte de tineret și studenți 2023, în baza Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nr. 20645/ 03.08.2023 și a Legii nr 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Pentru detalii vă rugăm să accesați: https://mfamilie.gov.ro/1/tineret/

Skip to content