LEGISLAȚIE

Informații publice

Vezi aici legislația referitoare la organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților.

https://ccs.ro/wp-content/uploads/2021/12/Legislatie_CCS_Bucuresti.jpg

Hotărârea nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

Hotărâre  de Guvern  nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei: act normativ

Hotărârea nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret: act normativ

Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret din 22.02.2006: act normativ

Hotărârea nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului: act normativ

Regulament cadru de organizare și funcționare al caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc ”Tei”aprobat prin Ordinul 572/16.04.2019: act normativ

Regulament de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Studenților din București aprobat prin ordinul 647/23.05.2019: act normativ

Ordinul 647 din 23.05.2019 al Ministrului Tineretului și Sportului pentru aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare și a regulamentelor interne ale caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc ”Tei”: act normativ

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: forma actualizată

Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: act normativ

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Codul administrativ din 03.07.2019: act normativ

Codul muncii actualizat 2022: act normativ

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe: act normativ

Legea nr 78/2014 legea voluntariatului: act normativ