Scurt Istoric

Construită din iniţiativa domnului Stelian Popescu – preşedintele societăţii anonime „Universul” de antrepriza ing. Emil Prager sub controlul prof. arh. Petre Antonescu, clădirea a fost inaugurată pe 18 noiembrie 1937. Generaţiilor trecutelor decenii le este cunoscută sub denumirea de Casa de Cultură a Studenţilor București “Grigore Preoteasa” nume ce l-a purtat din 1957 până in 1982.

18 noiembrie 1937

Se inaugurează Casa de Cultură a Studenților din București cu sediul in Calea Plevnei „In ziua de 18 Noembrie 1937 s’a autentificat la sectia de notariat a tribunalului Ilfov actul prin care d. Stelian Popescu reprezentând societatea anonimă „Universul” donează.. imobilul ce va purta totdeauna denumirea de “Casa studenţească”…Suma adunată de societatea „Universul” prin subscripţie publică, a fost completată de contribuţia ziarului “Universul”, dobânzi la capitalul subscris şi contributiile ministerelor finanţelor si educatiei naţionale si primăria Bucuresti totalizând o investiţie de 22.677.943 lei…Pe calea binelui obştesc, “Universul” are satisfacţia de a fi realizat o operă trainică. Cei care au contribuit cu atâta tragere de inimă la această înfăptuire pot avea mulţumirea sufletească de a fi oferit studenţilor români o casă vrednică de ei.” (almanahul “Universul” nov. 1937) In perioada celui de al doilea razboi mondial și până în anul 1956 are destinații diverse.

1956

Prin hotărâre a Consiliului de Miniștri devine “Casa de Cultură Studențească din Centrul Universitar București” tutelată de Ministerul Invățământului și Științei. Primul director: Paul Popescu Neveanu, prof. univ. dr., șeful catedrei de psihologie de la Universitatea București.

In sediul Casei de Cultură a Studenților din București se află și sediul Uniunii Asociației Studenților din România (UASR) devenită în anul 1972 Uniunea Asociației Studenților Comuniști din România (UASCR)

1957

Se înființează STUD FILM – primul cineclub studențesc din România condus de Emilian Urse.

1963

Se înființează Ansamblul Folcloric Studențesc “DOINA ” maestru coregraf: Ioan Baciu, maeștri orchestră: Constantin Arvinte, Horia Crișan și Gheorghe Popa. Activitatea maestrului coregraf Ioan Baciu a fost continuată de maestrul coregraf Ioan Gubernicu.

Se inaugurează Student Club la etajul II al clădirii, amenajare și interioare pictor Vasile Craioveanu -spațiu ce va deveni locul multor întâlniri, spectacole, mese rotunde, un punct de referință pentru mișcarea culturală de avangardă.

1964 

Se înființează primul club de jazz din țară condus de Cornel Chiriac, cel mai iubit și cunoscut comentator radiofonic de muzică. Pionieratul a fost foarte bine definit marcând evoluția ulterioară a jazz-ului românesc.

1967

Inițiativa studenților de la IATC Magda Bordeianu și Grigore Popa transformă mansarda Casei de Cultură a Studenților în spațiul Teatrului Studențesc PODUL –primul teatru din țară care a folosit spațiul de joc en – rond (în mijlocul publicului). Pictorul Ione Muntean amenajează interioarele din spațiul “Podului”, desene acoperite de zugraveală în anul 1974. Regizorul și mentorul trupei este, din anul 1970 și până la plecarea din aceasta lume, în anul 2013,  regizorul Cătălin Naum, cel care a îndrumat spre profesionism mai mulți tineri pasionați de teatru, care au devenit, astfel, actori de renume.

1972

Uniunea Asociației Studenților din România devine Uniunea Asociației Studenților Comuniști din România (membră a Uniunii Tineretului Comunist din România).

1972

Directorul instituției este numit Laurențiu Toma, om de care se va lega cea mai productivă perioadă culturală din istoria acestui spatiu timp de peste trei decenii.

1972

Se înființează corul de camera PRELUDIU condus de Voicu Enăchescu

1975

Se înființează grupul coral SONG condus de Ioan Luchian Mihalea.

1975-1989

Numărul grupurilor din formațiilor din Casa de Cultură a Studenților din Bucuresti crește progresiv, obținând la fazele pe țară ale “Cântării României” titlul de laureat. Existau în acei ani: Cercul de dezbateri "PROBLEME DE ISTORIA ȘI FILOZOFIA RELIGIILOR", Cercul de dezbateri etice contemporane "ETHOS", Cercul de speologie “EMIL RACOVIȚĂ”, Cineclubul STUD FILM, Cenaclul SF “SOLARIS”, Coruri de camera, Filarmonica pentru studenți, Ansamblu de Estradă, Dans modern, Muzică ușoară formatii ca: MONDIAL, VENUS (trupă exclusiv feminină), CAPITOL, ROȘU ȘI NEGRU, HOLOGRAF, Brigăzi artistice, Grupul Coral SONG, Ansamblul folcloric DOINA Teatrul Studențesc PODUL, Teatrul ALMA, Teatrul ROTUND, Teatrul COTIDIAN, Cercuri practice de fotografie, ceramică, pictură și sculptură, stenografie, radioamatorism, cursuri de muzică clasică, dans, croitorie, cenaclu de creație literară, cursuri de cultură cinematografică (conduse de D.I. Suchianu).

1988

Se înființează Compania de Arta STUDIO 24 condusă de Mihai Serghei Todor

1990

Prin hotărâre de guvern Casa de Cultură a Studenților din București rămâne în subordinea Ministerului Educației și Cercetării. Spațiile în care avea sediu Uniunea Asociației Studenților Comuniști din România revin în administrarea CCS București.

1990 Se înființează clubul ecologic UNESCO ProNatura

1993 Se înființează Clubul de dans sportiv IMPETUS condus de Dorel Bagiu.

1994 Se înființează grupul coral SOUND sub bagheta lui Voicu Popescu , grup ce continuă tradiția muzicii corale după dispariția SONG-lui prin decesul fulgerător al lui Ioan Luchian Mihalea din anul 1993

2004

Prin hotărâre de guvern, Casa de Cultură a Studenților din București trece în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret și în coordonarea Agenției pentru Sprijinirea Studenților.

2008

Se înființează Ansamblul Folcloric DOINIŢA condus de Gheorghe Leasă.

2009

Prin hotărâre de guvern, Casa de Cultură a Studenților din București trece în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

2010

Prin hotărâre de guvern, Casa de Cultură a Studenților București trece în subordinea Autorității Naționale pentru Sport si Tineret care, la rândul ei, este în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

2013

Prin hotărâre de guvern Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret se desfiinţează iar  Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti trece în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.