Legislatie

HG 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a complexului cultural sportiv studenţesc "Tei" aici

HG 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului aici

Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF)  al Casei de Cultură a Studenţilor Bucureşti emis prin Ordinul 2501/16.12.2011 al Președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret (ANST).

Regulamentul de ordine interioara (ROI) al Casei de Cultură a Studenţilor Bucureşti

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice aici

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România aici

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public aici.

HG 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

Principii ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public- sinteză