Legislatie

HG 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a complexului cultural sportiv studenţesc "Tei" aici

HG 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului aici

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare (ROFcadru)  al Caselor de Cultură ale Studenţilor  şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" emis prin Ordinul 572/16.04.2019 al Ministrului Tineretului și Sportului

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) și Regulamentul intern (RI) al Casei de Cultură a Studenţilor Bucureşti aprobat prin Ordinul 647/23.05.2019 al Ministrului Tineretului și Sportului.

Contract colectiv de muncă al Ministerului Tineretului și Sportului și instituțiilor subordonate.

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice aici

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România aici

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public aici.

HG 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

Reguli de protecția muncii aici

Principii ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public- sinteză

Veniturile brute ale angajaților Casei de Cultură a Studenților București.

Protectia datelor cu caracter personal pentru angajatii Casei de Cultură a Studenților București.