Informatii Publice

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Raport transparență decizională în anul 2020 - CCS București 

Proces verbal pentru evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol exercitate în îndeplinirea funcției în anul 2020.

 

 Modele formulare conform Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public

Cerere tip solicitare informatii de interes public (anexa 4) - in format .doc  si in format .pdf

Reclamație administrativă 1 (anexa 5) - in format .doc si in format .pdf

Reclamație administrativă 2 (anexa 6) - in format .doc si in format .pdf

Model scrisoare de răspuns la cerere ( Anexa 7) - in format .pdf

Răspuns la reclamație (anexa 8) - în format .pdf

Cererile de informații de interes public și petițiile anonime nu se iau în considerare și se clasează. Solicitările ilizibile sau al căror obiect nu este clar formulat, cele transmise spre informare, precum și cele care conțin expresii vulgare, nu sunt înregistrate și nu primesc răspuns.

Prin alegerea modalităţii de transmitere electronică a solicitărilor şi primire a informaţiilor de la Casa de Cultură a Studenților București, solicitantul îşi asumă riscurile legate de comunicarea electronică (modificare, pierdere, distrugere, întârziere în primirea datelor etc.) exonerând astfel Casa de Cultură a Studenților București  de orice răspundere cu privire la riscul informatic privind datele aflate în afara controlului său operaţional. In cazul in care nu primiți mesaj de confirmare cu număr de înregistrare în maxim 2 zile lucrătoare de la data transmiterii, vă recomandăm să vă adresați telefonic.

 Tarife percepute de CCS București pentru eliberarea de documente solicitate de terți în baza Legii 544/2001 

 

Fotografii și schema sălii de spectacole ”Toma Laurențiu” situată la et.2 și 3 in incinta CCS București.

Model de cerere solicitare sală în CCS Bucureşti  - in format .doc si in format .pdf  (Timp de completare 3 min.)

Tarife pentru închiriere săli din CCS București .