Informatii Publice

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

Modele formulare conform Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public

Cerere tip solicitare informatii de interes public (anexa 4) - in format .doc  si in format .pdf

Reclamație administrativă 1 (anexa 5) - in format .doc si in format .pdf

Reclamație administrativă 2 (anexa 6) - in format .doc si in format .pdf

Model scrisoare de răspuns la cerere ( Anexa 7) - in format .pdf

Răspuns la reclamație (anexa 8) - în format .pdf

 

Tarife percepute de CCS București pentru eliberarea de documente solicitate de terți în baza Legii 544/2001 

 

Fotografii și schema sălii de spectacole ”Toma Laurențiu” situată la et.2 și 3 in incinta CCS București.

Model de cerere solicitare sală în CCS Bucureşti  - in format .doc si in format .pdf  (Timp de completare 3 min.)

Tarife pentru închiriere săli din CCS București .