100 pentru Romania,100 pentru Romania Student Tour

 Miercuri, 24 iunie 2020, ora 17:00, vă invitam să urmăriți în sesiune online Romania Student Tour -  program național de redescoperire și promovare a patrimoniului natural și cultural, episodul dedicat protagoniștilor, ”100 pentru România, 100 pentru Romania Student Tour”. 

 

 ”După cum există loturi naționale pentru disiciplinele sportive sau loturile elevilor olimpici, veți putea vedea la lucru un lot al exploratorilor cu obiectivul foto. Prin ei, țară cu țară, Romania Student Tour și Fotogeografica ne redescoperă România. Talentul lor a făcut posibilă publicarea unor articole despre natura sălbatică, specii remarcabile, peisaje surprinzătoare, farmecul încă puțin alterat al lumii satului de munte. Astfel de fotografi au ajuns cunoscuți pe plan internațional ca ambasadori ai unei Românii pline de farmec. ”  (Cristian Lascu, National Geographic Romania).

Constat cu o surprindere pozitivă, că Romania Student Tour este un program tânăr și ambițios ce prezintă identitatea și credința noastră despre România de azi și România înaintașilor noștri, truditorii gliei de pe aceste locuri. AdvertisementÎn lucrările Romania Student Tour reliefați, într-un mod original, taina limbii vorbite, credințele, dorurile și jalea, nuntirile și prohodurile, trecerile și petrecerile neamului românesc. Mesajul astfel clădit are scopul final de a-i face și pe alții – prieteni, neprieteni sau indiferenți – să ne vadă, să ne cunoască și să ne înțeleagă, cu identitatea noastră de români, pentru că este nevoie de identitate națională ca să nu fim ai nimănui. Documentarul iconic realizat de echipa dumneavoastră evidențiază zestrea noastră identitară, alături de  îndeletniciri de mult apuse sau reduse de malaxorul timpului ori locuri de legendă în care s-a plămădit ființa noastră strămoșească. În anul în care România prezidează Consiliul Uniunii Europeane, reeditarea colecției Romania Student Tour este un bun prilej de  prezentare și promovare,  să spunem lumii întregi cine suntem și de ce vorbim românește ”(Acad.prof. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universității Babeș-Bolay, Președintele Academiei Române.)

 „Este o mare bucurie sufletească să vezi în jurul tău strădaniile celor ce dau cinstire întinderilor și măreției spiritualității noastre, celor care insuflă vlăstarul credinței și iubirii, în comunități în care trăiesc, dar și dincolo de acestea. Sunt strădanii plăcute, fie că rodesc prin puterea cuvântului sau  prin pârghiile altor forme de comunicare, clasice ori moderne. Cum ai putea să percepi o astfel de stare decât ca pe un demers armonic, între credința strămoșească, dezvoltarea culturală și socială a vieții românilor din aceste locuri binecuvântat ... Poate în acest flux și reflux cultural ar putea fi inclus și efortul celor care au dat viață unui album martor în timp a lucrări celor de un neam. Este o muncă ce are ceva din efortul celor care în decursul istoriei au  contribuit la formarea conștiinței de unitate românească. Demersul inițiatorilor albumului de față mi-a reamintit  anii de profesorat când mi-au  fost dăruiți de Bunul Dumnezeu studenți foarte buni. Nădăjduiesc ca aceștia vor duce la bun sfârșit ceea ce au învățat de la mine și vor continua cercetarea de aici încolo.” (Pr. acad. prof. univ.dr. Mircea Păcurariu).                                            

 ”Privitorilor le va fi dat să vadă prin ochiul fantezist şi inspirat al „Fotogeograficilor” oameni, locuri şi făptuiri puse la un loc în mod meşteşugit de echipa maestrului Paul Bordaş, prin proiectul Casei de Cultură a Studenţilor din Bucureşti. Sunt imagini care reflectă examenul de maturitate al proiectului „ Fotogeografica”  după ani de trăiri inedite în peisajul fotografic mondial, din care s-a născut programul Romania Student Tour … Este o încântare să te regăsești în această lume ca un explorator al ei, să-ți regăsești sentimentele şi trăirile în spectacolul de imagini oferit de fotografii artişti.” (Viorel Lascu, cercetător şi speolog)

 ”Un proiect fotografic dedicat, punctual, celor mai reprezentative zone turistice ale României nu este o misiune ușoară. Reușita demersului este asigurată de ROMANIA STUDENT TOUR sub egida Casei de Cultură a Studenților București. Cu experiența acumulată în binecunoscutele expoziții anuale FOTOGEOGRAFICA, cu pasiune, spirit iscoditor și nonconformist specific studențesc, tânăra echipă a lui Paul Bordaș ne propune o operă specială, în diferse ipostaze, filtrate artistic atât prin obiectivul fotografic cât și prin personalitatea autorilor.” (Constantin Lăcătușu, Președinte Clubul Montan Român).

 ”Prin Romania Student Tour indentificăm și descoperim împreună comori inestimabile. Este un generos demers de explorare prin imagini pe care l-a creat Paul Bordaș „nu numai cu mintea, cu inima, ci şi cu sufletul”, în care a implicat, până în prezent, peste o sută de tineri dedicați. Redate într-o astfel de manieră, cultura și natura ţării noastre par mult mai frumoase şi mai optimiste. De aceea trebuie să le prețuim și să le ocrotim  în beneficiul nostru de azi, precum și al generațiilor viitoare .” (Gabriel Petrea, Senior Uniunea Națională a Studenților din România, Deputat în Parlamentul României).

”Une belle collection d'images réalisées par des étudiants sous la direction de Paul Bordas. Ces photographies peuvent entrer, sans problème, dans la communication touristique de la Roumanie, comme celles des différents albums à ce jour réalisés pour en montrer la diversité et le patrimoine. „(... .o frumoasă colecţie de imagini făcute de studenţi sub conducerea lui Paul Bordas. Aceste fotografii pot intra, fără probleme, în comunicarea turistică a României, cum ar fi cele ale diferitelor albume până la data aceasta, făcută pentru a arăta diversitatea și patrimoniul).” (Louis Guermond, renumit fotograf și critic de artă)

 ”Merită toate aprecierile autorii acestor albume şi colaboratorii lor, care promovează, prin minunate imagini foto, secvenţe din patrimoniul nostru natural şi spiritual ...”(Prof. dr. etnolog Rusalin Işfănoni)

 

 fotocoperta: Claudiu Mladin

***

Romania Student Tour constituie un concept original privind redescoperirea și promovarea patrimoniului cultural și natural al României. O echipă ce renaște an de an, în urma celei mai importante competiții naționale de artă fotografică FOTOGEOGRAFICA, dedicată în exclusivitate tinerilor, pune în aplicare un trio-dimensional „știință, pasiune, artă”. Succesul remarcabil înregistrat la numeroase evenimente culturale și de tineret în plan intern și internațional a demonstrat, pe deplin, că Romania Student Tour este un produs cultural cu consistență valoroasă și o vizibilitate notabilă. Prin fotografie, ca mediu informațional, prin modalitatea de abordare și prezentare, descoperim la România Student Tour o lume fascinantă, cu o profundă încărcătură emoțională, o Românie reală.

 Lucrările au fost prefaţate de adevarate branduri de țară: acad. prof. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române; prof. dr. univ. Laura Comănescu, pro-rector Universitatea din București; pr. acad. Mircea Păcurariu; acad. prof. dr. emerit Dan Grigorescu; prof. univ. dr. Ioan Ianoș, prof. univ. dr. Cristian Iojă, Cristian Lascu, redactor șef  National Geographic Romania, ambasadorii sportului românesci Gabriela Szabo și Elisabeta Lipă, alpinistul de renume mondial Constantin Lăcătușu, prof. dr. etnolog Rusalin Ișfănoni, precum și reprezentanți ai unor ministere de linie.

 De-a lungul timpului, colecția Romania Student Tour a fost trimisă către Președintele României, Primului-ministru, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Culturii, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, unor personalități academice și culturale din țară și străinătate. Totodată a constituit premii pentru studenți și tineri merituoși pentru activitatea desfașurată (ex. LSRS, USR; UNSR, ASG, SGR, ACDB, REG etc.).

 ”Romania Student Tour” și ”Fotogeografica” sunt proiecte ale Casei de Cultură a Studenților București și sunt inițiate și coordonate de Paul Bordaș.

Casa de Cultură a Studenților București vă invită să vă instalați comod  în fața computerului și să accesați:

 #stămacasădarnustămdegeaba, #alternativatimpuluitău

Vizionare plăcută!