Sesiune video Romania Student Tour - Gorjul Montan

Memoria Pãmântului și a Istoriei noastre.

În cadrul programului național de redescoperire și promovare a patrimoniului natural și cultural Romania Student Tour, vă invităm într-un fermecător și sălbatic „colț de rai carpatic” cu o istorie multimilenară, adaptare video după albumul foto Descoperirea Naturii în Gorjul Montan.

Este interesant de știut că denumirea de Gorj înseamnă muntele de la Jiu (gore-munte/ji – jiu). Cu timpul denumirea s-a extins și spre zonele de sub munte, în câmpurile depresionare și colinare de o parte și de alta a Jiului. Prin poziția sa geografică și diversitatea mediului natural, Gorjul a constituit o vatră multimilenară de cultură și civilizaţie. Omul de Neanderthal și mai târziu Homo sapiens au găsit pe acest teritoriu un cadru existențial destul de propice. Dovezi descoperite în foarte multe peșteri din acest areal atestă prezența și activitatea intensă a omului preistoric, respectiv a culturilor paleo- și neolitice. Procesul de etnogeneză al tracilor, urmat de o civlizațiea înfloritoare, cea a geto-dacilor, se regăseşte în tradițiile și obiceiurile locale de mai târziu. Gorjul a fost un pasaj de trecere între regiunile sudice și cele de la nord de Carpați. Romanii au acordat o mare atenție acestor locuri construind castre, drumuri și așezări fortificate. Tot în Gorj ia ființă una dintre primele formațiuni statale românești, Țara lui Litovoi. Pe aici a trecut oștirea lui Mihai Viteazul, unficatorul Țărilor Române. Aici a fost cartierul general al Revoluției lui Tudor Vladimirescu ce avea să dea primele impulsuri unei noi entități statale, unei Românii moderne. Gorjul nu a fost scutit nici de conflagrațiile mondiale, fiind teatrul unor confruntări deosebit de sângeroase. Şi tot aici este Țara “Infinutului” lui Brâncuși, a sculptorilor, a poeților și a rapsozilor populari.

Gorjul montan aparține Carpaților Meridionali, respectiv Grupelor Parâng și Retezat-Godenu, în ultima regăsindu-se pe flancul sudic Munții Vâlcan, preluat în rețeaua europeană de zone naturale protejate sub denumirea Nordul Gorjului de Vest. Acest sector este cuprins între două mari parcuri naționale, Parcul Național Defileul Jiului la est și Parcul Național Domogled-Valea Cernei la vest. Situl propriu-zis este constituit dintr-o fâșie subcarpatică cu două aliniamente de dealuri alternând cu depresiuni și dintr-o ramă montană a cărei morfologie este mult mai impunătoare și mai complexă. Poziționat într-o regiune alpină cu o mare bogăție de elemente floristice și faunistice, situl cuprinde un număr mare de ecosisteme prezente în toate zonele alpine și subalpine. În stâncăriile de calcar se dezvoltă plante de talie mare, printre care specii de bulbuc de munte și crinul martagon, pe stâncile din zona Muntelui Oslea fiind prezentă floarea de colț și salcia pitică, alături de garofița albă și clopoțeii de munte. Importanța știinţifică deosebită se datorează existenței alunului turcesc, element sudic cu caracter relict, aflat în arboretul de la Tismana la limita nordică a arealului său european. Este de remarcat prezența sa atât în asociația forestieră, cu elemente sudice în pătura erbacee, cât și în tufărişurile de liliac cu scumpie de tip carpato-balcanic. Aici își găsesc habitatul propice 3 specii din carnivorele mari protejate în întreaga Europă (urs, lup, râs), precum și alte specii de mamifere și păsări de asemenea protejate. Nordul Gorjului de Vest este unul dintre puținele teritorii cu o valoare foarte înaltă a biodiversității. Astfel, cu toate că ocupă sub 0,64 % din suprafața țării, focalizează o considerabilă diversitate ecologică și biologică, reprezentată prin 6 tipuri de ecosisteme (de pădure, de pajiște, saxicol, acvatic, riparian și cavernicol). O mare importanță în cadrul sitului o prezintă ariile naturale protejate de interes național. Acestea au un regim de protecție mai restrictiv în interiorul lor fiind interzise aproape toate tipurile de activități cu excepția celor de cercetare, turism ecologic și unele activități tradiționale desfășurate de comunitățile locale, activități care însă, nu trebuie să afecteze starea de conservare a speciilor și habitatelor naturale protejate.

Echipa Romania Student Tour ne prezintă, în albumul de față, numai căteva secvențe din acest fermecător și sălbatic “colț de rai carpatic”. Rămâne să veniți și să-l descoperiți în întregime.

***

Romania Student Tour constituie un concept original privind redescoperirea și promovarea patrimoniului cultural și natural al României. O echipă ce renaște an de an, în urma celei mai importante competiții naționale de artă fotografică FOTOGEOGRAFICA, dedicată în exclusivitate tinerilor, pune în aplicare un trio-dimensional „știință, pasiune, artă”. Succesul remarcabil înregistrat la numeroase evenimente culturale și de tineret în plan intern și internațional a demonstrat, pe deplin, că Romania Student Tour este un produs cultural cu consistență valoroasă și o vizibilitate notabilă. Prin fotografie, ca mediu informațional, prin modalitatea de abordare și prezentare, descoperim la România Student Tour o lume fascinantă, cu o profundă încărcătură emoțională, o Românie reală.

În perioada 2005-2019 au fost realizate albumele:   Misterele Olteniei de sub Munte Din tainele BucovineiPlaiurile Vrancei Enigmele Buzăului, Ținutul Neamțului - leagăn de legendă,  Hațeg - ținutul dinozaurilor  Ținutul vulcanilor - izvor de civilizațieDin lumea Banatului , Pădurea Craiului - țara dintre CrișuriDescoperirea Naturii în Gorjul Montan Dobrogea la răscrucea timpurilor Transilvania - inima României Civilizația Mărginimii, Ținutul Pădurenilor - inima de fier a Daciei străbune,100 pentru România, 100 de tineri fotografi pentru Romania Student Tour”.

 ”Romania Student Tour” și ”Fotogeografica” sunt proiecte ale Casei de Cultură a Studenților București și sunt inițiate și coordonate de Paul Bordaș.

Casa de Cultură a Studenților București vă invită să vă instalați comod  în fața computerului și să accesați:

 #stămacasădarnustămdegeaba, #alternativatimpuluitău

Vizionare plăcută!