Sesiune video Romania Student Tour

În acestă perioadă de grea încercare, când trebuie să rămânem în izolare, dar mai aproape unul de altul, Casa de Cultură a Studenților București pregătește o serie de filme și videoclipuri din programul național de redescoperire a patrimoniului natural și cultural - Romania Student Tour, o incursiune într-o lume fascinantă, cu povești iconice inedite, despre o Românie așa cum am primit-o de la înaintași și care trebuie lăsată copiilor noștri.

Serialul poate fi privit ca un întremător pentru suflet, în condiții de disconfort cotidian autoimpus și, în același timp, un mediu de reflecție asupra naturii din care provenim și căreia îi suntem datori.

 Romania Student Tour constituie un concept original privind redescoperirea și promovarea patrimoniului cultural și natural al României. O echipă ce renaște an de an, în urma celei mai importante competiții naționale de artă fotografică ”FOTOGEOGRAFICA”, dedicată în exclusivitate tinerilor, pune în aplicare un trio-dimensional „știință, pasiune, artă”. Succesul remarcabil înregistrat la numeroase evenimente culturale și de tineret în plan intern și internațional a demonstrat, pe deplin, că Romania Student Tour este un produs cultural cu consistență valoroasă și o vizibilitate notabilă. Prin fotografie, ca mediu informațional, prin modalitatea de abordare și prezentare, descoperim la România Student Tour o lume fascinantă, cu o profundă încărcătură emoțională, o Românie reală.

În perioada 2005-2019 au fost realizate albumele:   Misterele Olteniei de sub Munte , Din tainele Bucovinei, Plaiurile Vrancei , Enigmele Buzăului, Ținutul Neamțului - leagăn de legendă,  Hațeg - ținutul dinozaurilor , Ținutul vulcanilor - izvor de civilizațieDin lumea Banatului , Pădurea Craiului - țara dintre Crișuri Descoperirea Naturii în Gorjul Montan Dobrogea la  răscrucea timpurilor , Transilvania - inima României ,Transilvania - inima României Civilizația Mărginimii, Ținutul Pădurenilor - inima de fier a Daciei străbune,100 pentru România, 100 de tineri pentru Romania Student Tour”, pe care le puteți viziona on line pe pagina noastră de facebook si pe canalul de youtube

 ”Romania Student Tour” și ”Fotogeografica” sunt proiecte ale Casei de Cultură a Studenților București și sunt inițiate și coordonate de Paul Bordaș.

 Casa de Cultură a Studenților București vă invită să vă  instalați comod  în fața computerului și să accesați:

 #stămacasădarnustămdegeaba, #alternativatimpuluitău

Vizionare plăcută!

 ...și câteva aprecieri

 ”Constat cu o surprindere pozitivă, că Romania Student Tour este un program tânăr și ambițios ce prezintă identitatea și credința noastră despre România de azi și România înaintașilor noștri, truditorii gliei de pe aceste locuri. În lucrările Romania Student Tour reliefați, într-un mod original, taina limbii vorbite, credințele, dorurile și jalea, nuntirile și prohodurile, trecerile și petrecerile neamului românesc. Mesajul astfel clădit are scopul final de a-i face și pe alții – prieteni, neprieteni sau indiferenți – să ne vadă, să ne cunoască și să ne înțeleagă, cu identitatea noastră de români, pentru că este nevoie de identitate națională ca să nu fim ai nimănui. Documentarul iconic realizat de echipa dumneavoastră evidențiază zestrea noastră identitară, alături de  îndeletniciri de mult apuse sau reduse de malaxorul timpului ori locuri de legendă în care s-a plămădit ființa noastră strămoșească. În anul în care România prezidează Consiliul Uniunii Europeane, reeditarea colecției Romania Student Tour este un bun prilej de  prezentare și promovare,  să spunem lumii întregi cine suntem și de ce vorbim românește ”(Acad.prof. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universității Babeș-Bolay, Președintele Academiei Române.)

 

„Este o mare bucurie sufletească să vezi în jurul tău strădaniile celor ce dau cinstire întinderilor și măreției spiritualității noastre, celor care insuflă vlăstarul credinței și iubirii, în comunități în care trăiesc, dar și dincolo de acestea. Sunt strădanii plăcute, fie că rodesc prin puterea cuvântului sau  prin pârghiile altor forme de comunicare, clasice ori moderne. Cum ai putea să percepi o astfel de stare decât ca pe un demers armonic, între credința strămoșească, dezvoltarea culturală și socială a vieții românilor din aceste locuri binecuvântat ... Poate în acest flux și reflux cultural ar putea fi inclus și efortul celor care au dat viață unui album martor în timp a lucrări celor de un neam. Este o muncă ce are ceva din efortul celor care în decursul istoriei au  contribuit la formarea conștiinței de unitate românească.

”Demersul inițiatorilor albumului de față mi-a reamintit  anii de profesorat când mi-au  fost dăruiți de Bunul Dumnezeu studenți foarte buni. Nădăjduiesc ca aceștia vor duce la bun sfârșit ceea ce au învățat de la mine și vor continua cercetarea de aici încolo.” (Pr. acad. prof. univ.dr. Mircea Păcurariu).                                                                                                             

”Une belle collection d'images réalisées par des étudiants sous la direction de Paul Bordas. Ces photographies peuvent entrer, sans problème, dans la communication touristique de la Roumanie, comme celles des différents albums à ce jour réalisés pour en montrer la diversité et le patrimoine. ”(... .o frumoasă colecţie de imagini făcute de studenţi sub conducerea lui Paul Bordas. Aceste fotografii pot intra, fără probleme, în comunicarea turistică a României, cum ar fi cele ale diferitelor albume până la data aceasta, făcută pentru a arăta diversitatea și patrimoniul)  (Louis Guermond, renumit fotograf și critic de artă)

După cum există loturi naționale pentru disciplinele sportive sau loturile elevilor olimpici, iată la lucru un lot al exploratorilor cu obiectivul foto. Prin ei,  țară cu țară, Romania Student Tour ne redescoperă România .”(Cristian Lascu, National Geographic Romania).

”Salutăm prezența echipei proiectului Romania Student Tour, coordonata de Paul Bordaș, care, printr-un fascinant proces de sublimare a artei fotografice, a reușit să cuprindă între coperțile albumului Ținutul Pădurenilor – inima de fier a Daciei străbune esența filonului românesc născut în teritoriile hunedorene dintre cele două capitale, dacică și romană, Sarmizegetusa Regia și Ulpia Traiana Sarmizegetusa.” (Dana Paula Enuț, Manager, Asociația Țara Hațegului - Ținutul Pădurenilor GAL)

 ”Merită toate aprecierile autorii lor albume și colaboratorii lor, îngrijirea promovează, prin minunate imagini foto, secvențe din patrimoniul nostru natural și spiritual ...” ( prof. Etnolog Rusalin Ișfănoni )