Tabere Studențești 2018

Ministerul Tineretului și Sportului a publicat pe site-ul propriu Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național ”Tabere studențești 2018”. Studenții interesați de obținerea unui loc în tabără, pot completa și depune cererea tip (anexa nr.4) la secretariatele facultăților în perioada 24 aprilie - 22 mai 2018. Așa cum este prevăzut în

 Anexa 2 din metodologie, Casa de Cultură a Studenților București va achiziționa serviciile de cazare și masă pentru studenții din Universitatea Politehnică București, Academia de Studii Economice, Federația Uniunea Națională a Studenților din România.

Metodologie privind organizarea și desfășurarea Programului Național ”Tabere Studențești 2018”

Ordin 290 din 13.04.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului Național ”Tabere Studențești 2018”

Anexa 2

Anexa 4

Erată metodologie ”Tabere Studențești 2018”